Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Hinde muutmiseks või tühistamiseks vajutage protokolli vaatamise vormil vastava õppija andmete real lingile Muuda (vt joonis).

Image RemovedImage Added

  • Ekraanil avaneb hinde muutmise ja tühistamise vorm (vt joonis).

...