Ilma protokolli sisekasutusse tagasi viimata saate kinnitatud protokollis muuta ja tühistada üksikuid hindeid.

  • Hinde muutmiseks või tühistamiseks vajutage protokolli vaatamise vormil vastava õppija andmete real lingile Muuda (vt joonis).

  • Ekraanil avaneb hinde muutmise ja tühistamise vorm (vt joonis).

  • Määrake isikule uus hinne ja lisage selgitus paranduse põhjuse kohta. Muudatuse kinnitamiseks vajutage nupule Salvesta.
  • Kui soovite hinde tühistada, siis sisestage selgitus ja vajutage nupule Tühista tulemus.