Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Kõikidele nendele isikutele luuakse individuaalprotokoll (vt joonis). Kui nende isikute õppekoha andmetes on kirjas kehtivad juhendamised, lisatakse sealt individuaalprotokolli kohe ka juhendajate andmed. Edasi tuleb individuaalsed protokollid üle kontrollida ükshaaval ja vajadusel nende andmeid täiendada.

Image RemovedImage Added

2. Kui vajutate nupule Uus kaitsmisprotokoll, avaneb ekraanil õppija õppekoha valimise vorm. Leidke sobiv isik ning veenduge, et tegemist on selle isiku sobiva õppekohaga (õppijal võib ülikoolis olla mitu õppekohta). Õppija andmete lisamiseks protokolli vajutage isiku nime lingile.

  • Kuvatakse individuaalprotokolli lisamise vorm (vt joonis). Kui õppija õppekoha andmetes on kirjas tema juhendaja andmed, kuvatakse need automaatselt protokolli. Vajadusel täiendage andmeid. Individuaalprotokolli salvestamiseks vajutage nupule Salvesta. Järgmise individuaalprotokolli lisamiseks korrake toimingut.

Image RemovedImage Added