Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Info

Alates novembrist 2021 on õppejõul võimalik õppetulemusi sisesada ka ÕIS2 keskkonnas. Kui õppeaine versiooni õppetulemuste sisestamist on alustatud ÕIS2 keskkonnas, on õppetulemusi võimalik sisestada, muuta, tühistada ja kinnitada ainult ÕIS2 keskkonnas.

  • Õppetulemusi saavad sisestada, muuta ja tühistada õppeaine versiooni õppejõud.
  • Protokolli saab kinnitada vastutav õppejõud.

Eriõigustega kasutajal, kellel on ÕIS1 keskkonnas õppetulemuste haldamise eriõigused (nt õppekorralduse spetsialist), on võimalik ÕIS1 keskkonnas protokolli vaadata, kuid puudub võimalus õppetulemusi muuta, lisada, tühistada, kinntada ning protokolli väljatrükki koostada.

Uue eksamiprotokolli lisamise lehe ja protokolli vaatamise lehe päisesse ning õppeaine versiooni vaatamise lehele nupu Tekita protokoll asemele kuvatakse teade Hinnete sisestamist on alustatud ÕIS2-s. Aine õppejõud saab jätkata ÕIS2-s.


Info

Ilma kinnitatud protokolli tagasi sisekasutusse viimata saavad vastavate eriõigustega töötajad kinnitatud protokollis muuta üksikuid hindeid. Õppejõu õigustega isikul kinnitatud protokolli muutmiseks õigust ei ole.

...

Info

Link Muuda on mõeldud

  • ekslikult lisatud tulemuse muutmiseks
  • määratud või määramata tulemuse tühistamiseks

Kui õppijale ei ole veel hinnet sisestatud, kasutage hinnete lisamiseks nuppu Muuda, mis asub protokolli vaatamise vormi alumises osas. Täpsemalt lugege sellest peatükist "Protokollis hinde ja hinde andja määramine".

...


  • Hinde muutmiseks või tühistamiseks vajutage protokolli vaatamise vormil õppija andmete rea lõpus oleval lingile Muuda (vt joonis).

...