Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0
  • Õppija üliõpilaspileti lõpetamiseks vajutage tema üld- ja õppekoha andmete vaatamise vormi ülaservas lingile Üliõpilaspilet.
  • Avaneb õppija üliõpilaspiletite haldamise vorm.
  • Pileti lõpetamiseks vajutage üliõpilaspiletite haldamise vormil nupule Pileti lõpetamine (vt joonis).

  • Avaneb üliõpilaspileti lõpetamise vorm (vt joonis). Sisestage pileti lõpetamise kuupäev ja määrake Lõpetamise põhjus rippmenüüst pileti lõpetamise põhjus. Põhjuste võimalikud valikud on järgmised: kaotatud, kasutamiskõlbmatu, varastatud, nimi muudetud ja kehtivus lõpetatud.

  • Pileti lõpetamiseks vajutage nupule Salvesta.