Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Dokumendi kustutamiseks otsige see välja, avage see ja vajutage selle alaservas nupule Kustuta (vt joonis).

Image RemovedImage Added

Kustutamise kohta küsitakse kinnitust: Kas kustutada dokument?. Kui soovite dokumendi kustutada, siis vajutage nupule Sobib.

Info

DHISi saadetud esildis ja korraldus viiakse nupule Muuda esildist või Muuda korraldust vajutamise järel tagasi Esildis loomisel või Korraldus loomisel olekusse. Loomisel olekus esildise ja korralduse andmetes on nupp Kustuta, kuid kord juba DHISi saadetud esildist või korraldust ei ole võimalik kustutada nupule Kustuta vajutades kuvatakse teade Esildist 2-23.17/SV/123 ei saa kustutada, sest see on saadetud DHISi või Korraldust 2-1.10/SV/123 ei saa kustutada, sest see on saadetud DHISi. Kui esildis või korraldus on üleliigne, tuleb see uuesti väljastada, DHISi saata ja tühistada.


...

SEOTUD TEEMAD

Dokumentide olekud ja nende muutmine