Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • RE õppekohad (päevaõpe) (kuni 2012/2013 aasta õppekavad)
 • RE õppekohad (sessioonõpe) (kuni 2012/2013 aasta õppekavad)
 • REV õppekohad (päevaõpe) (kuni 2012/2013 aasta õppekavad)
 • REV õppekohad (sessioonõpe) (kuni 2012/2013 aasta õppekavad)
 • Päevaõppe õppekohad (alates 2013/2014 aasta õppekavad)
 • Sessioonõppe õppekohad (alates 2013/2014 aasta õppekavad)
 • Sihtstipendiumide arv rakenduskõrgharidusõppe rakenduskõrgharidusõppe, bakalaureuseõppe, magistriõppe, integreeritud bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppeaasta õppekavade magistriõpe õppekava versioonide andmetes
 • Väljaspool tegevustoetust rahastatavad õppekohad doktoriõppe aasta õppekavade andmetes
 • Õppekohtade koguarv

...