Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migration of unmigrated content due to installation of a new plugin

...

  • Suletud õppekavade otsimiseks täitke otsinguvormil märkeruut Näita ka suletud õppekavasid, vajadusel lugege sellest täpsemalt peatükist "Otsing suletud õppekavade hulgast - õppijale - kuni 24.10.2019".
  • Suletud õppekava taasavamiseks vajutage nupule Taasava. Seejärel viiakse õppekava tagasi olekusse Kinnitatud.

...