Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Loomisel - esimene olek, mis omistatakse lisatud tunni- või eksamiplaani üldandmetele. Objekt on nähtav ja muudetav ainult neile kasutajatele, kellel on vastavad eriõigused.
  • Sisekasutuses - töösolev objekt muutub nähtavaks kõigile teaduskonna ja kolledži valdkonna või instituudi ning ülikooli tasandi kasutajatele.
  • Kinnitatud - objekt on kinnitatud (näiteks tunniplaan on kinnitatud dekaani prodekaani poolt). Pärast kinnitamist on objekt nähtav kõigile ÕISi kasutajatele ja selle andmeid enam üldjuhul muuta ei saa. Kinnitatud tunniplaani muutmine on lubatud vaid eriõigustega kasutajatel (nt ÕISi administraatoril).

...

Olekute muutmisest lugege järgmistest peatükkidest.

Children Display
sorttitle

...

 SEOTUD TEEMAD

Tunni olekud ja nende muutmine