Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

Struktuuriüksuste tunni- ja eksamipaanide üldandmete vaatamiseks liikuge tunniplaani mooduli esilehele ja vajutage nupule Tunniplaanid.

 • Ekraanil avaneb tunni- ja eksamiplaanide haldamise vorm (vt joonis).

 • Määrake üksus, mille plaane te leida soovite.
 • Kontrollige õppeaasta ja semestri sobivust, vaikimisi on määratud käesolev õppeaasta ja semester.
 • Täitke Mida otsida märkeruut kas Tunniplaan ja/või Eksamiplaan ees, olenevalt sellest, mis liiki plaanide üldandmeid te leida soovite.
 • Plaanide otsimiseks vajutage nupule Otsi.

Ekraanile kuvatakse tunniplaanide haldamise vorm koos plaanide nimekirjaga (vt joonis). Iga plaani kohta esitatakse nimekirjas järgmised andmed:

 • plaani liik: tunni- või eksamiplaan
 • plaani nimetus
 • plaani omanik ehk üksus, millele plaan kuulub
 • märkused

Veerus Tegevused on lingid (vastavalt õigustele), mille abil saate muuta plaanide üldandmeid ja olekuid ning plaane kustutada. Veerus Trüki tunniplaan on lingid HTML ja PDF, millele vajutades saate vastavas formaadis plaani väljatrüki.