Muuta saab üldjuhul olekus loomisel ja sisekasutuses struktuuriüksuse tunni- ja eksamiplaanide andmeid. Kui teil on vastavad eriõigused, siis saate muuta ka kinnitatud plaanide andmeid.