Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migration of unmigrated content due to installation of a new plugin
Info

Oma olemuselt kujutab struktuuriüksuste tunni- ja eksamiplaanide koostamine tundide ja tunni- ja eksamiplaanide üldandmete sidumist. ÕISis on neid võimalik siduda mitmel moel, töö käigus kujuneb kindlasti igal kasutajal välja oma tegevuskava.

Eri võimalused tundide ja plaanide sidumiseks.

  1. Kui tunni- ja eksamiplaani üldandmed on ÕISi sisestatud ja sobivas olekus, saab tunni siduda sobiva plaaniga tunni lisamine või muutmise vormil
  2. Võimalik on lisada ka eraldi tunnid, tunni- ja eksamiplaanide üldandmed, need tunni- ja eksamiplaanide sisu haldamise vormil omavahel siduda ning seejärel plaani olekud vastavaks muuta.

Struktuuriüksuste tunni- ja eksamiplaanide haldamine hõlmab järgmisi teemasid.

Children Display
depth2

Tundide haldamine hõlmab järgmisi teemasid.

Children Display
pageTunni andmete haldamine