Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Migration of unmigrated content due to installation of a new plugin

Tunni lisamise ja muutmise vorm sisaldab alati järgmisi andmeid:

 • tunni liik
 • toimumisaeg (õppenädalad või kuupäev, nädalapäev, algus- ja lõpukellaaeg)
 • toimumise koht
 • märkused
 • tunni omanik (üksus)

Sõltuvalt tunni liigist võib tunni lisamise ja muutmise vorm sisaldada järgmisi andmeid:

 • aine (ainekood, aine nimetus) ja ainekava (õppeaasta, semester, õppevorm)
 • õppetöö liik (loeng, seminar, praktikum, kollokvium, individuaaltund, e-õpe, praktika)
 • tunni- ja eksamiplaan(id), millesse tund on lisatud
 • õppejõud
 • rühmade info
 • eksami liigi info, st info selle kohta, kas tegemist on informatiivse eksamiga, millele ei toimu registreerumist või registreerumiskohustusega eksamiga.

Tunni lisamise ja muutmise vormil sisalduvatest andmetest ja nende täitmise põhimõtetest lugege järgmistest peatükkidest.

Children Display

SEOTUD TEEMAD

Tunni lisamine liikide kaupa