Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

...

  • Valitud ruum ilmub vabade ruumide otsingu vormile.
  • Sisestage täiendavad otsingutingimused: Aeg (nädalapäev või valik tööpäevad ning kellaajavahemik), Nädal (akadeemilise kalendri õppenädal) ja Aasta.
  • Otsingut saate piirata ruumi funktsiooni määramisega.
  • Kui soovite, et otsingu tulemusel näidataks osaliselt sisestatud toimumisaega jäävaid tunde, täitke märkeruut Näita ka osaliselt vabu.
  • Otsingu tegemiseks vajutage nuppude real nupule Otsi.
  • Kuvatakse otsingutingimustele vastavate ruumide nimekiri (vt joonis). Ruumides toimuvate tundide andmete vaatamiseks vajutage ruumi andmete real veerus Sisu nupule Vaata.

...