Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Ainekava kustutamine on võimalik ainult juhul, kui ainekava on olekus Loomisel. Ainekava kustutamiseks avage ainekava vaatamise vorm ning vajutage sellele nupule Kustuta (vt joonis).

Image Modified

Ainekava kustutatakse ning ekraanile kuvatakse aine üldandmed.

...

SEOTUD TEEMAD

Aine üldandmete ja ainekava olekud