Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Warning

Kolmapäeval, 5. juunil kell kl 21–23 toimuvad IT osakonna korrapärased hooldustööd ja sel ajal võib IT-teenustes olla lühiajalisi katkestusi. 

Kui pärast hooldustöid esineb teenuste kasutamisega probleeme, andke IT osakonnale teada IT portaali https://it.ut.ee või e-posti aadressi arvutiabi@ut.eeImage Removed kaudu.

Warning

On Wednesday, June 5th, from 9pm to 11pm, the IT department will be carrying out routine maintenance work and there may be brief disruptions to IT services during this time.

If there are problems with the use of services after the updates, please inform the IT department via the https://it.ut.ee or the e-mail address arvutiabi@ut.eeImage Removed.


Include Page
ois:_Värvid - Õppejõu juhendid
ois:_Värvid - Õppejõu juhendid


Note

Kas oled lugenud ÕISi kasutustingimusi?


Panel
borderColor#D7C4F5
titleBGColor#D7C4F5
titleEi ole õppejõud, vaheta rolli


Section


Column
width50%

Status
subtletrue
colourBlue
titleÕPPIJA
 

Status
subtletrue
colourYellow
titlePROGRAMMIJUHT
 


Column
width50%

Status
subtletrue
colourGreen
titleÕPPEKORRALDUSE SPETSIALIST

Status
subtletrue
titleAVALIK KASUTAJA

Panel
borderColor#D7C4F5
titleBGColor#D7C4F5

Olen õppejõud, aga puudub rolli valik
Note

Have you read the Terms and conditions of using SIS?


Panel
borderColor#D7C4F5
titleBGColor#D7C4F5
iconfalse
titleNot a lecturer, switch roles


Section


Column
width50%

Status
subtletrue
colourBlue
titleLEARNER
 

Status
subtletrue
colourYellow
titlePROGRAMME DIRECTOR
  


Column
width50%

Status
subtletrue
colourGreen
titleACADEMIC AFFAIRS SPECIALIST

Status
subtletrue
titlePUBLIC USER

Panel
borderColor#D7C4F5
titleBGColor#D7C4F5
iconfalse
width100%

I am a lecturer, but missing the role selectionPanel
borderColor#D7C4F5
titleBGColor#D7C4F5

Vaata, mida õppejõuna ÕIS2s teha saad


Proovi oma rolli funktsioone ning tegevusi ÕIS2 demokeskkonnas.


Vajaliku juhendi võid leida sisestades otsingukasti märksõna:

Livesearch
spaceKeyoppejoud
placeholderOtsi juhenditest


Section


Column
width100%


Expand
titleVaata juhendeid teemade kaupa


Section


Column
width50%

ÕPPEJÕUD:


Column
width50%

ÜLDINE:
Expand
titleVaata viimati uuendatud juhendeid

Recently Updated
showProfilePictrue
max5
spacesoppejoud
hideHeadingtrue
themesidebar


Panel
borderColor#D7C4F5
titleBGColor#D7C4F5

Check what you can do in SIS as a lecturer


Try the functions and activities of your role in the SIS2 demo environment.


You can find instructions by entering a keyword into the search box:

Livesearch
spaceKeyoppejoud
placeholderOtsi juhenditestSection


Column
width100%


Expand
titleSee instructions by the topic


Section


Column
width50%

LECTURER:


Column
width50%

GENERAL:
Expand
titleSee recently updated instructions

Recently Updated
showProfilePictrue
max5
spacesoppejoud
hideHeadingtrue
themesidebar
Panel
borderColor#D7C4F5
titleBGColor#D7C4F5
titleAbi ÕIS2 kasutamisel

1) ÕISi logimise juhend. ÕISi sisselogimiseks kasuta TÜ arvutivõrgu keskset kasutajatunnust ja salasõna. 

2) Esmast tuge ÕISi kasutamisel (kasutusjuhendeid, KKK jms) saad käesolevas ÕISi info ja abi keskkonnas olevatest materjalidest.

3) Kontrolli reegleid ja eeskirju

4) Kas viga võib olla juba vigade leotelus?

5) Leidsin uue vea või vajan abi:


(info) Abi küsimisel on alati väga oluline võimalikult täpselt tekkinud probleemi kirjeldada.

Expand
titleKuidas küsin abi?
  • Milles probleem väljendub?
  • Milliseid tegevusi tegid ÕISis enne seda kui probleemi märkasid?
  • Kas sulle näidatakse veateadet? Millist?

E-kirja teel abi küsimisel soovitame kasutada probleemi kirjeldamiseks ka ekraanipilti.Panel
borderColor#D7C4F5
titleBGColor#D7C4F5
titleAssistance in using SIS

1) Instructions to log in to SIS. Use the central username and password of the UT computer network for logging in.  

2) You can get initial support in using SIS (instructionsFAQ etc.) from the materials of this environment of SIS information and help.

3) Check the rules and regulations

4) Can the issue be already included in the list of bugs?

5) I found a new bug or I need help:


(info) When asking for help, always describe the problem as precisely as possible. 

Expand
titleHow to ask for help?
  • What seems to be the problem?
  • What were you doing in the SIS before you noticed the issue?
  • Are you shown an error messages? Which ones?

When asking for help by e-mail, you can also use screenshots to describe the problem.
Panel
borderColor#D7C4F5
titleBGColor#D7C4F5
borderStylesolid
titleMuud juhendid


Section


Column
width50%

Moodle'i juhendid

Arvutiabi juhendid  

E-õppe juhendid


Column
width50%

Soovin nõustamist

Andmekaitse KKK õppejõule

Andmekaitse juhised


Panel
borderColor#D7C4F5
titleBGColor#D7C4F5
borderStylesolid
titleImportant links


Section


Column
width50%

Moodle instructions 

IT Help instructions

E-learning instructions


Column
width50%

I would like to receive teaching consultancy

Data protection FAQs for teaching staff

Data protection instructions


Tip
iconfalse

ÕISi siseveebi pesast leiad palju kasulikku infot ÕIS2 teemal (uudised, koolitused, kasulikud lingid, teekaart ja palju muud).Tip
iconfalse

You can find a lot of useful information such as news, information about training courses, useful links, roadmap and much more on SIS2 on the SIS intranet page.


                                                                                     

Widget Connector
urlhttp://youtube.com/watch?v=zJeRoNBZTQE

                                                                                           

Widget Connector
urlhttps://www.youtube.com/watch?v=gNYgXLN-4DY