Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Loomisel - esimene olek, mis omistatakse lisatud tunni- või eksamiplaani üldandmetele. Objekt on nähtav ja muudetav ainult neile kasutajatele, kellel on vastavad eriõigused.
  • Sisekasutuses - töösolev objekt muutub nähtavaks kõigile teaduskonna ja kolledži ning ülikooli tasandi kasutajatele.
  • Kinnitatud - objekt on kinnitatud (näiteks tunniplaan on kinnitatud dekaani poolt). Pärast kinnitamist on objekt nähtav kõigile ÕISi kasutajatele ja selle andmeid enam üldjuhul muuta ei saa. Kinnitatud tunniplaani muutmine on lubatud vaid eriõigustega kasutajatel (nt ÕISi administraatoril).

Tunni- ja eksamiplaane, mille olekuks on Kinnitatud, muuta üldjuhul ei saa. See tähendab, et kinnitatud plaani ei saa lisada tunde. Muutmiseks tuleb tunni- või eksamiplaan viia olekusse Sisekasutuses. Kinnitatud tunni- ja eksamiplaani muutmine on lubatud eriõigustega kasutajatel.

Note

Tunni ja sellega seotud tunni- ja eksamiplaani olekud peavad olema kooskõlas. Põhireegel on järgmine: plaanile lisatav tund peab olema kas samas olekus või kõrgemas olekus. Näiteks tunniplaani, mille olek on Sisekasutuses saab lisada tunde, mille olek on Sisekasutuses või Kinnitatud (tunni- ja eksamiplaanid ei saa olla avalikumad kui nendesse kuuluvad tunnid).

...