• Moodulite valimisel ei ole vabaainete moodulis võimalik valikuid teha.

  • Vabaainete maht muutub automaatselt sõltuvalt sellest, millised õppekava läbimise viisid (kõrvaleriala, peaeriala suurendamine, lisaks valitud moodulid) on valitud.
  • Vabaainete mooduli mahuks saab olla aasta õppekavas märgitud vabaainete mooduli maksimaalne või minimaalne maht või vabaaineid ei ole vaja läbida.
  • Kui vabaaineid ei ole vaja läbida, kuvatakse vabaainete mooduli andmetesse tekst õppekava maht täidetud vabaaineteta (vt joonis).


Näited

kui on valitud ainult peaeriala, kuvatakse vajalikuks vabaainete mahuks alati vabaainete mooduli maksimaalne maht

kui on valitud peaeriala ja kõrvaleriala, kuvatakse vajalikuks vabaainete mahuks alati vabaainete mooduli minimaalne maht

kui on valitud peaeriala ja kõrvaleriala ning suurendatud peaeriala, kuvatakse tekst õppekava maht täidetud vabaaineteta