Tunni üheks oluliseks tunnuseks on tunni omanik s.o üksus, mille töötaja tekitab tunni eesmärgiga lisada see oma üksuse tunni- või eksamiplaani. Tunni omanikul on õigus tunni andmestikku muuta. Enamasti on aine omanik ja tunni omanik üks ja sama üksus, samas võivad need vajadusel olla erinevad. Näiteks võib olla vajadus lisada meditsiiniteaduste valdkonna tunniplaani humanitaarteaduste valdkonna mõne instituudi aine tund. Sellisel tuleb luua sellele ainele meditsiiniteaduste valdkonna (instituudi) töötajal tund, mille omanikuks saab seejuures meditsiiniteaduste valdkond. 

Tundide lisamisel täidetakse tunni omaniku üksus (vt joonis) automaatselt tunni lisaja töösuhte üksusega, st tunde saab luua ainult oma üksus(t)ele.

Reserveeringute puhul tuleb määrata tunni omanikuks see üksus, kelle tarvis reserveering on mõeldud.