Tunni lisamise või muutmise vormil saate tunni siduda andmebaasis olevate struktuuriüksuste tunni- ja eksamiplaanide üldandmetega.

  • Tunni olekuga sobivaid tunni- ja eksamiplaane pakutakse tunni lisamise või muutmise vormil (vt joonis) olenevalt tunni liigist.

  • Tunnid liigiga õppetund saate siduda tunniplaanidega. Sobivas olekus tunniplaane pakutakse tunni lisamise või muutmise vormil real Seotud tunniplaanid.
  • Tunnid liigiga eksami/arvestus, korduseksam ja kontrolltöö saate siduda tunni- ja eksamiplaanidega. Sobivas olekus tunni- ja eksamiplaane pakutakse tunni lisamise või muutmise vormil real Seotud eksami- ja tunniplaanid.
  • Tunnid liigiga konsultatsioon saate siduda eksamiplaaniga. Sobivas olekus eksamiplaane pakutakse tunni lisamise või muutmise vormil real Seotud eksamiplaanid.

Kasutaja saab siduda tunniga ainult enda üksuse tunni- ja eksamiplaane.

Tunni- ja eksamiplaanide valik, mida tunni lisamise või muutmise vormil pakutakse, sõltub ka plaanide olekust.

  • Tunni lisamisel pakutakse rippmenüüst valimiseks plaane, mis on olekuga Loomisel.
  • Sisekasutuses tunni muutmisel pakutakse vastavast rippmenüüst valimiseks plaane, mis on olekuga Loomisel ja Sisekasutuses.
  • Kinnitatud tunni muutmisel pakutakse vastavast rippmenüüst valimiseks plaane, mis on olekuga Loomisel ja Sisekasutuses ning tunniplaanide mooduli administraatorile lisaks plaane olekuga Kinnitatud.

Tunni sidumiseks plaaniga määrake rippmenüüdest Seotud tunniplaanid, Seotud eksami- ja tunniplaanid või Seotud eksamiplaanid sobiv tunni- või eksamiplaan. Määratud plaan ilmub tunni lisamise või muutmise vormile. Tunni sidumiseks teiste plaanidega korrake ükshaaval toimingut.