Tunni lisamist on võimalik alustada neljal eri moel.

Tunni kopeerimine

 • Tunni kopeerimise abil on võimalik luua olemasoleva tunni andmete põhjal uus tund. Tunni kopeerimist on otstarbekas kasutada vaid juhul, kui uue tunni andmed erinevad vähesel määral juba olemasoleva tunni andmetest. Kindlasti pöörake tähelepanu sellele, et tunni andmetesse ei jääks valesid andmeid.
 • Aine tunnid leiate peatükist "Tundide ehk toimumiste otsing" toodud juhiste järgi.
 • Tunni kopeerimiseks vajutage tundide nimekirjas veerus Tegevused lingile Kopeeri. Ekraanil avaneb tunni lisamise vorm, millel kõik väljad on täidetud kopeeritava tunni andmetega. Uus tund seotakse automaatselt samade tunni- ja eksamiplaanidega, millega oli seotud kopeeritav tund, aga seda vaid juhul, kui tunni tekitaja on ka plaani(de) omanik.
 • Tehke tunni andmetes vajalikud parandused ja vajutage nupule Salvesta. Tunni kopeerimisel sooritab programm samad kontrolliprotseduurid, mis tehakse uue tunni lisamisel. Süsteem kontrollib, kas õppejõud ei ole samal ajal seotud mõne teise tunniga ning kas õpperuum on vaba. Edasi jätkake tunni andmete sisestamist olenevalt sellest, millist liiki tundi soovite lisada.

Tunni lisamine ainekavast

 • Tunde saab lisada ka otse ainekavast.
 • Selleks vajutage ainekavas real Toimumised lingile Vaata, avaneb aine kõike tunde sisaldav leht.
 • Uue tunni lisamiseks vajutage sellel vormil nupule Lisa tund.
 • Avaneb tunni lisamise vorm, millel ainekava info on juba täidetud. Edasi jätkake tunni andmete sisestamist olenevalt sellest, millist liiki tundi soovite lisada.

Tunni lisamine mooduli esilehelt

 • Tunni lisamist võite alustada tühjalt tunni lisamise vormilt.
 • Selleks vajutage tunniplaani mooduli esilehel nuppude real nupule Lisa tund.
 • Ekraanil avaneb tühi tunni lisamise vorm. Nii tunni loomist alustades peate ainekava andmed tunnile käsitsi otsima.

Tunni lisamine reserveeringu andmete põhjal

 • Uue tunni loomist võite alustada ka olemasolevast reserveeringust. Selleks otsige esmalt välja sobiv reserveering. ÕISi sisestatud reserveeringud saate otsida ruumi kasutaja ja ruumi omaniku järgi.
 • Tunni lisamiseks vajutage reserveeringu andmete real veerus Tegevused lingile Lisa tund.
 • Avaneb tunni lisamise vorm, millel toimumisaja ja -koha väljad on täidetud vastavalt reserveeringu sisule. Edasi jätkake tunni andmete sisestamist olenevalt sellest, millist liiki tundi soovite lisada.

SEOTUD TEEMAD

Tunni andmestik
Tunni lisamine liikide kaupa