Tunni andmete kustutamine on võimalik ainult siis, kui see on loomisel olekus.

Kui tund kuulub sisekasutuses või kinnitatud tunni- või eksamiplaani ei ole selle kinnitust ja sisekasutust võimalik tühistada, kuna tunni- ja eksamiplaanid ei ole saa olla suuremas olekus kui selles sisalduvad tunnid. Tunni viimiseks loomisel olekusse, tuleks:

Tunni kustutamiseks otsige see välja, viige see vajadusel loomisel olekusse ja vajutage selle andmete real veerus Tegevused lingile Kustuta (vt joonis).

Kui kustutatav tund toimub teise valdaja ruumis ehk ruumi valdaja on teinud reserveeringu, küsitakse tunni kustutamisel: Kas reserveering kaotada (OK) või jätta alles (cancel) (vt joonis).

Kui vajutate Cancel või Loobu (nimetus sõltub veebilehitseja keelest), siis reserveeringut ei kustutata.

Kui vajutate OK või Sobib, siis:

  • tunni ja reserveeringu ajalisel kattuvusel kustutatakse reserveering
  • tunni ja reserveeringu ajalisel mittekattuvusel kuvatakse teade: Kustutatud tunniga kattuvad järgmised reserveeringud. Reserveeringute kustutamiseks võtke palun ühendust ruumi haldajaga. (vt joonis). Sellisel juhul tuleb reserveeringute eemaldamiseks ise ruumi valdajaga ühendust võtta.


SEOTUD TEEMAD

Tunni olekud ja nende muutmine
Tundide eemaldamine tunni- ja eksamiplaanidest