Tunni lisamise ja muutmise vorm sisaldab alati järgmisi andmeid:

 • tunni liik
 • toimumisaeg (õppenädalad või kuupäev, nädalapäev, algus- ja lõpukellaaeg)
 • toimumise koht
 • märkused
 • tunni omanik (üksus)

Sõltuvalt tunni liigist võib tunni lisamise ja muutmise vorm sisaldada järgmisi andmeid:

 • aine (ainekood, aine nimetus) ja ainekava (õppeaasta, semester, õppevorm)
 • õppetöö liik (loeng, seminar, praktikum, kollokvium, individuaaltund, e-õpe, praktika)
 • tunni- ja eksamiplaan(id), millesse tund on lisatud
 • õppejõud
 • rühmade info
 • eksami liigi info, st info selle kohta, kas tegemist on informatiivse eksamiga, millele ei toimu registreerumist või registreerumiskohustusega eksamiga.

Tunni lisamise ja muutmise vormil sisalduvatest andmetest ja nende täitmise põhimõtetest lugege järgmistest peatükkidest.


SEOTUD TEEMAD

Tunni lisamine liikide kaupa