Tund ehk toimumine on tunniplaani mooduli andmeobjekt, mille põhilisteks andmeteks on toimumisaeg, aine, koht ja struktuuriüksuste tunni- ja eksamiplaanid, millesse see tund kuulub. Üks tund võib esineda mitmes tunni- ja eksamiplaanis.

Tundide andmed sisestavad ÕISi vastavate eriõigustega töötajad, tavaliselt üksuste (instituudi, osakonna vms) õppekorralduse spetsialistid.