Avalikule kasutajale ja üliõpilasele on nähtavad ainult kinnitatud olekus toimumised. Ainult kinnitatud toimumisele saab registreeruda, isikuid registreerida ja neid õppijaks vormistada.

Toimumise kinnitamiseks vajutage toimumise andmetes nupule Kinnita (vt joonis).

Toimumise kinnitamise hetkel saadetakse toimumise andmetesse sisestatud struktuuriüksuse juhile tema ülikooli e-posti aadressile (...@ut.ee) automaatne teade. Seega vältige võimalusel asjatut kinnituse tühistamist ja uuesti kinnitamist. Kinnitatud toimumise kõiki andmeid saab muuta ja selleks ei ole vaja kinnitust tühistada.

Teate sisu on järgmine.

Teema: Täiendusõppeprogrammi kinnitamine

Sisu: Teie struktuuriüksuses on kinnitatud täiendusõppeprorgramm "P2AV.TK.549 Õnne valem" (01.11.2012 - 21.12.2012), 2 EAP (52 tundi)

Programmijuht: Õnne Õppejõud (onne.oppejoud@ut.ee, 737 6614)

Täpsem info: https://www.is.ut.ee/pls/ois_sso/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_toimumine=50684

Teemadest koosneva programmi toimumise andmetes on pärast kinnitamist järgmised nupud (vt joonis).

Ainetest koosneva programmi kinnitamiseks peab selle sisu koosnema vähemalt kahest õppeainest. Toimumise andmetes on pärast kinnitamist järgmised nupud (vt joonis).


SEOTUD TEEMAD

Täiendusõppeprogrammi liik