Ainetest koosnevate programmide sisu peab koosnema vähemalt kahest erinevast õppeainest.

  • Ainetest koosnevate programmide korral on vaja toimumise andmetesse sisu kirjeldusse lisada moodulite ja õppeainete nimekiri, mis programmi raames läbida tuleb.
  • Moodulite ja ainete lisamine on analoogne aasta õppekavasse moodulite ja ainete lisamisega.
  • Sisu kirjelduse lisamiseks ja muutmiseks vajutage ainetest koosneva programmi toimumise andmete vaatamise vormil nupule Sisu kirjeldus (vt joonis).

  • Avaneb sisu kirjelduse vorm, millele saab lisada ainete nimekirja. Ained saab omakorda esitada moodulite kaupa. Mooduleid ja nendes sisalduvaid aineid on võimalik kasutusele võtta ka aasta õppekavadest. Sisu lisamiseks või muutmiseks vajutage lingile Muuda sisu (vt joonis).

  • Avaneb sisu muutmise vorm (vt joonis), millel olevate nuppude abil saate sisu kirjeldusse lisada aineid (nupp Lisa aine), aasta õppekavadest olemasolevaid mooduleid (nupp Lisa alammoodul) või tekitada uusi alammooduleid (nupp Tekita uus alammoodul), millesse saate omakorda lisada aineid ja juba valmis mooduleid või tekitada neile alammooduleid.

  • Pärast moodulite ja/või ainete lisamist tekib sisu kirjelduse puu (vt joonis).


SEOTUD TEEMAD

Aasta õppekava ja täiendusõppeprogrammi sisu kirjelduse moodulitest ülesehitamine