Võimalik on ainele kehtestada piirangud, mis takistavad õppijal ainele registreeruda. Piiranguid on kahte liiki.

Nendest piirangutest informeeritakse õppija registreerimisel ka vastavate eriõigustega töötajat, kuid õppija registreerimist vastavale ainele need ei takista.

Lisaks käsitsi määratavatele ajutistele ja püsivatele piirangutele piiravad ainetele registreerumist veel automaatsed piirangud.

  1. Õppija ei saa ainele registreeruda, kui ta on saanud aines positiivse tulemuse. Töötajale kuvatakse: AINEKOOD: Isikul on juba positiivne tulemus. Piirang ei takista eriõigustega töötajal õppijat ainele registreerimast. Positiivse tulemuse olemasolu kontrollitakse üldjuhul üle õppija vastava õppekoha õppetulemustest. Kui isik on vormistatud eksterniks ja talle on määratud jätkatav õppekoht, kontrollitakse positiivse tulemuse olemasolu ka jätkatava õppekoha tulemuste hulgast.

  2. Õppija ei saa ainele registreeruda, kui aines osalejate piirarv on täis. Piirarv fikseeritakse ainekavas. Töötajale kuvatakse: AINEKOOD: Aine piirarv on täis. Piirang takistab ka eriõigustega töötajal õppijat ainele registreerimast.

  3. Õppija ei saa ainele registreeruda, kui koos selle ainega ületab tema valitud semestriks registreeritud ainepunktide mahtude summa 50 EAP. Töötajale kuvatakse: MATRIKLINR: Ühel semestril saab õppeainetele registreeruda maksimaalselt 50 EAP mahus, mahu hulka ei arvata lõputöö mahtu. (ÕKE 63). Piirang ei takista eriõigustega töötajal õppijat ainele registreerimast. Suuremas mahus registreerimine eeldab programmijuhi otsust.

  4. Ekstern ei saa ainele registeeruda ja eriõigustega töötaja ei saa teda ainele registreerida, kui koos selle ainega ületab õppeaastaks registreeritud ainepunktide mahtude summa 30 EAP. Töötajale kuvatakse: MATRIKLINR: Eksternil on õigus sooritada eksameid ja arvestusi kuni 30 EAP õppeaastas. Ainepunktide mahu hulka ei arvestata õppeaineid, mille liigiks on praktika või kaitsmisega lõppev aine. Sellistele ainetele saab ekstern registreeruda ja eriõigustega töötaja teda registreerida mahupiiranguta. Kui eksterni on vaja registeerida lõpueksami ainele ja koos selle ainega ületab õppeaastaks registreeritud ainepunktide mahtude summa 30 EAP, pöörduge palun ÕISi kasutajate nõustaja poole ois.tugi@ut.ee.

  5. Õppija ei saa ainele registreeruda, kui tal on läbimata aine üldandmetes fikseeritud kohustuslikud eeldusained. Töötajale kuvatakse: AINEKOOD: eeldusaine AINEKOOD (alternatiivid AINEKOOD) on läbimata!. Piirang ei takista eriõigustega töötajal õppijat ainele registreerimast.

  6. Eesti keele testi kohuslane, kellel on eesti keele test sooritamata ei saa registreeruda ainetele. Õppijale kuvatakse tekst: Teil on sooritamata eesti keele test vastavalt õppekorralduseeskirja punktile 168. Palun pöörduge ülikooli õppeosakonda (kontaktid) eesti keele testile registreerumiseks. Töötajale kuvatakse: Üliõpilast ei saa õppeainetele registreerida, tal on sooritamata eesti keele test vastavalt õppekorralduseeskirja punktile 168. Üliõpilasel palun pöörduda ülikooli õppeosakonda (kontaktid) eesti keele testile registreerumiseks. Piirang takistab ka eriõigustega töötajal õppijat ainele registreerimast.