Programm saab süsteemi poolt koodi üldandmete kinnitamise järel. Kood genereeritakse programmi omaniku üksuse koodi alusel (vt tabel).

Struktuuriüksus

Programmi kood

Näide

Valdkond

XX00.TK.JRK

LT00.TK.006

Instituut

XXYY.TK.JRK

LTOM.TK.002

  • XX – valdkonna kood
  • YY – instituudi kood
  • TK - viitab täiendusõppeprogrammile (et eristuks paremini ainekoodist)
  • JRK - kolmekohaline numbriline osa, kus iga järgnev arv on sama üksuse piires viimasest suurimast arvust ühe võrra suurem

 


SEOTUD TEEMAD

Täiendusõppeprogrammide ÕISi sisestamise sisuline juhend