Sisestage programmi üldandmete lisamise vormil programmi maht (vt joonis). Kui sisestate välja Kogumaht tundides arvutatakse välja Kogumaht EAPdes automaatselt ja vastupidi. Maksimaalselt on võimalik sisestada kogumaht 2600 tundi või 100 EAP.

Teisendamisel on üldjuhul kasutusel vaid täisarvuline või 0,25-kordne EAP. Sisestatud mahud teisenduvad järgmiselt (vt tabel).

Tundide vahemik

Sellele vastav EAP

1-3

0,1

4 - 9

0,25

10 - 16

0,5

17 - 22

0,75

23 - 29

1

30-35

1,25

36-42

1,5

43-48

1,75

49-55

2

56-61

2,25

62-68

2,5

69-74

2,75

jne

jne

 

 


SEOTUD TEEMAD

Täiendusõppeprogrammide ÕISi sisestamise sisuline juhend