Pärast otsuse põhiandmete lisamist tekib loomisel olekus otsus. Järgmine etapp otsusega on selle sisekasutusse viimine.

  • Otsuse sisekasutusse viimiseks vajutage loomisel olekus otsuse vormil nupule Sisekasutusse (vt joonis).

Otsuse numbrid koosnevad järgmistest osadest:

  • üksuse kahetäheline tähis, näiteks LT
  • õppeaasta number, näiteks 2015/2016
  • sidekriips
  • täht O (sõnast otsus)
  • järjekorranumber

Otsuse number sisaldab selle õppeaast numbrit, mille kestuse sisse otsuse põhiandmetesse sisestatud taotluse kuupäev jääb.

  • Näiteks, kui taotluse kuupäev on 28.08.2011 (akadeemilise kalendri järgi õppeaasta 2010/2011), siis sisaldab otsuse number 2010/2011 õppeaastat.
  • Näiteks, kui taotluse kuupäev on 29.08.2011 (akadeemilise kalendri järgi õppeaasta 2011/2012 esimene päev) siis sisaldab otsuse number 2011/2012 õppeaastat.

Järgmine etapp otsuse olekute muutmistes on selle kinnitamine.