Kui õppijal on valitud peaeriala suurendamine ja/või kõrvaleriala, on võimalik veel lisaks valida üks või mitu moodulit. Lisaks valitava mooduli valimiseks vajutage õppekava valikute vormil nupule Vali veel mooduleid.

Enne valikute tegemist on soovitav tutvuda moodulite valimise üldiste põhimõtetega.

Valiku tegemine

Lisaks valitavateks mooduliteks saate valida:

 • õppija õppekavast alus-, suuna- või erialamooduleid, mis on aasta õppekavas liigiga kohustuslik, kohustuslik/valikuline, valitav või valitav ainult selle õppekava üliõpilastele
 • teisest õppekavast alus-, suuna- või erialamooduleid, mis on aasta õppekavas liigiga valitav või valitav ainult teise õppekava üliõpilastele

Lisaks valitavaid mooduleid on võimalik valida mitu.

 • Lisaks valitava mooduli valimiseks sisestage õppekava nimetus või nimetuse osa väljale Õppekava.

 • Otsingu käivitumiks tuleb sisestada vähemalt kolm tähemärki. Otsingu tulemus kuvatakse rippmenüüsse.

 • Kui sisestatud nimetuse osaga õppekavasid ei leidu, ei teki õppekava valikutega rippmenüüd.
 • Valige rippmenüüst õppekava, millest soovite lisaks mooduleid valida.
 • Rippmenüüsse Aasta õppekava kuvatakse vaikimisi aasta õppekava versioon, millel õpite. Kui soovite lisaks valitava mooduli valida teisest aasta õppekavast, valige rippmenüüst sobiv aasta õppekava. Lisaks valitava mooduli saate otsida teie aasta õppekavaga samadest või hilisemate õppeaastate aasta õppekavadest. Näiteks, kui õpite 2010/2011 aasta õppekaval, saate kõrvaleriala valida 2010/2011, 2011/2012 jne aasta õppekavadest.
 • Kui valitud õppekavast ei ole võimalik lisaks mooduleid valida, siis kuvatakse tekst: Valitud õppekavast ei ole võimalik mooduleid valida.
 • Kui valitud õppekavast on võimalik lisaks mooduleid valida, siis kuvatakse nimekiri moodulitest.
 • Valige moodul (joonisel p 1). Oma valiku kinnitamiseks vajutage nupule OK (joonisel p 2).

 • Avaneval lehel kuvatakse valitud moodul.

Valiku kinnitamine

Lisaks valitud mooduli kinnitamiseks vajutage vormi üla- või alaservas nupule Salvesta.

Valiku muutmine

Lisaks valitud mooduli muutmiseks vajutage õppija õppekava valikute vormil lingile Muuda.

Loobumine

Lisaks valitud moodulist loobumiseks vajutage õppija õppekava valikute vormil lingile Loobu.