• Iga õppija, õppejõud ja töötaja saab vaadata enda lisaandmeid.
  • Töötajad näevad ja saavad muuta lisaandmeid, reguleeritud on see eriõigustega.

Lisaandmete vaatamiseks otsige isik isikuregistrist üles ja vajutage avanenud vormi ülaservas lingile Lisaandmed. Avaneb lisaandmete vaatamise vorm (vt joonis), millel on kirjas isiku omandatud haridused ja õpitud keeled.

Hariduse info tekib vormile ülikooli sisseastumise avalduselt ja TÜ lõpetamisel antavalt eestikeelselt akadeemiliselt õiendilt ja personali andmebaasist. Õpitud keelte andmeid saavad lisada eriõigustega kasutajad.

  • Andmete muutmiseks vajutage muutmist vajava rea lõpus nuppu Muuda.
  • Andmete lisamiseks vajutage real Lisa uus vastavale lingile.