• Uue korduseksami andmete sisestamiseks määrake tunni lisamise vormil Tunni liik rippmenüüst korduseksam.
 • Ekraanile kuvatakse korduseksami lisamise vorm (vt joonis).

 • Vajadusel otsige aine ja ainekava, millele te tundi luua soovite.
 • Sisestage tunni toimumise aeg.
 • Vajadusel sisestage korduseksamile registreerujate piirarv, selleks täitke väli: Piirarv (kohustuslik personaalse eksamiaja puhul).
 • Suuliste eksamite korral saate anda õppijatele võimaluse korduseksamile registreerumisel valida endale personaalne eksamiaeg. Selleks sisestage korduseksami algus- ja lõpukellaaeg. Sisestage õppijate piirarv ning mitu õppijat esialgu sisse lubatakse ning mis kellast alates ja millise intervalliga lubatakse eksamile ükshaaval järgmised õppijad. Pärast nende andmete sisestamist genereerib süsteem personaalse eksamiaja parameetritele vastava lõpukellaaja ja hoiatuse, kui see ei kattu sisestatud korduseksami lõpukellaajaga. Kui kellaaeg ei kattu pakutava korduseksami lõpukellaajaga, ei saa te korduseksamit salvestada ning salvestamisel kuvatakse teade: Personaalse eksamiaja lõpp on hilisem kui eksami lõppaeg! või Personaalse eksamiaja lõpp on varasem kui eksami lõppaeg!. Tunni salvestamiseks muutke selle lõpukellaaeg vastavaks pakutud lõpukellajaga.
 • Määrake tunni toimumise koht.
 • Kui varem on salvestatud tunni- ja eksamiplaanide üldandmed, siis on teil võimalik korduseksam lisada tunni- või eksamiplaani.
 • Lisage tunni andmetesse õppejõud.
 • Kui tunni andmetesse lisatud õppejõud on ainekavas seotud rühmadega, pakutakse teile väljal Rühm valimiseks õppejõuga seotud rühmade tähiseid. Siduge tund sobiva(te) rühma(de)ga
 • Määrake rippmenüüst õppekeel õppetöö keel (vaikimisi eesti keel). Täitke märkeruut tõlkega, kui tund toimub tõlkega.
 • Tunniga seotud täiendava info sisestage märkuste väljale.
 • Kontrollige üle tunni omaniku üksus.
 • Tunni salvestamiseks vajutage nupule Salvesta.

Enne tunni andmete salvestamist kontrollitakse automaatselt, ega õppejõud ei ole samal ajal seotud juba mõne teise tunniga ning kas õpperuum on sellel kellaajavahemikul vaba. Kui õppejõud on hõivatud ja/või ruumis toimub sellel ajal juba mõni tund, kuvatakse selle kohta hoiatus.

 • Kui kattumisi ei ole, siis salvestatakse tunni andmed ning tekib Loomisel olekus tund.
 • Äsjaloodud tund on esialgu ÕISis nähtav ainult vastavate eriõigustega kasutajatele, avalikud kasutajad, õppija ja õppejõu õigustega kasutajad selles olekus tunde ei näe.
 • Tunni olekute muutmisest lugege peatükist "Tunni olekud ja nende muutmine".

SEOTUD TEEMAD

Eksamile, arvestusele või korduseksamile registreerunute lisamine eksamiprotokolli