Koodita ained kasutati enne 2007. aasta kevadet teistes ülikoolides sooritatud õppetöö, täiendõppe, kursuse- ja projektitööde, samuti bakalaureuse-, magistri- ja doktoritööde tulemuste ÕISi kandmiseks. Kevadel 2007 kaotati koodita ained, kasutusel olnud koodita ainetele omistati ainekoodid.

 • Koodita ainetele tehtud protokollide vaatamiseks sisenege ÕISi pealehel lingile Õppetulemused vajutades õppetulemuste moodulisse ning määrake Otsi rippmenüüst KA eksamiprotokollid (vt joonis) ning täiendavad otsingutingimused.

 • Määrake üksus, mille protokolle soovite leida (vaikimisi on määratud üksus, mille töötaja te olete).
 • Väljale Protokolli numbri osa saate sisestada protokolli numbri osa.
 • Väljale Aine nimetuse osa saate sisesta aine nimetuse osa.
 • Väljale Protokollide väljastamise vahemik saate sisestada otsitavate protokollide väljastamise vahemiku.
 • Määrake Protokolli olek rippmenüüst millises olekus protokolle otsida.
 • Määrakse Mitu kirjet kuvada rippmenüüst mitu protokolli kõige rohkem soovite ekraanile kuvada. Vaikimisi kuvatakse 50 protokolli.
 • Pärast otsingutingimuste määramist vajutage otsingutingimuste all paiknevale nupule Otsi, ekraanile kuvatakse uuesti mooduli esileht koos otsingutingimustele vastavate protokollide nimekirjaga (vt joonis).

Iga protokolli kohta esitatakse nimekirjas järgmised andmed:

 • protokolli olek: L = loomisel, Sise = sisekasutuses, K = kinnitatud. Tüh. = tühistatud
 • protokolli number - link, millele vajutades kuvatakse ekraanile protokolli vaatamise vorm
 • nimetus - õppeaine nimetus
 • aine maht
 • väljastamise kuupäev
 • tagastamise kuupäev
 • õppejõud

Protokollid on vaikimisi järjestatud väljastamise kuupäeva järgi. Kuvatud nimekirja järjestuse muutmiseks vajutage vastava veeru päises veeru pealkirja lingile. Näiteks, kui soovite nimekirjas näha protokolle numbrite järjestuses, vajutage lingile Protokolli number. Üks vajutus veeru pealkirjal järjestab read kasvavas järjestuses, teine vajutus kahanevas järjestuses.