Registreerimisega eksamile (arvestusele) registreerumise tähtaeg on õppijatele 3 päeva enne eksami (arvestuse) toimumist. Kui õppeainele on registreerunud vähemalt 60 õppijat, võib kohustada õppijaid valima endale eksamiaeg hiljemalt 3 päeva enne selle õppeaine esimese eksami toimumist.

  • Kohustuse lisamiseks otsige aine välja, vajutage nupule Lisa/Muuda aineid ja täitke ainete registreerimise info muutmisel vormil veerus Eksamile reg. 3 päeva enne esimest eksamit märkeruut (vt joonis).

Õppeosakond soovitab ainele registreerumise lõppedes teha kindel otsus, kas registreerumine toimub 3 päeva enne esimest eksamit ja seejärel viivitamata lisada ka märge aine registreerimise muutmise infosse. Hilisemad tingimuste muutmised võivad õppija jaoks jääda märkamatuks ja see toob kaasa asjatuid segadusi ning pahameelt. Märgistus lisage vaid, siis kui aines toimuvad registreerumisega eksamid (mitte informatiivsed, kuhu registreerumist ei toimu) ja esimene eksam pole juba möödas.