Kinnitatud kaitsmisprotokolli grupi üldandmeid ei ole üldjuhul võimalik muuta. Vajalike paranduste tegemiseks tuleb tühistada kaitsmisprotokolli kinnitus ehk viia protokoll tagasi sisekasutusse.

  • Pärast tagasi sisekasutusse viimist on võimalik muuta kaitsmisprotokollide grupi andmeid (aktiivne on nupp Muuda kaitsmisprotokollide gruppi), hindeid (nupp Hinnete lisamine) ja teemasid (nupp Teemade lisamine). Võimalik on muuta ka kõiki individuaalprotokolle. Selleks tuleb vajutada individuaalprotokolli numbril ja sellel nupule Muuda.
  • Sisekasutuse tühistamiseks vajutage kaitsmisprotokolli grupi vaatamise vormi alaservas nupule Sisekasutusse (vt joonis) ning sisestage sisekasutusse viimise selgitus.

  • Kinnitatud protokolli saate tühistada nagu ka sisekasutuses protokolli.

SEOTUD TEEMAD

Eksami- ja kaitsmisprotokolli olekud