Kaitsmisprotokollide vaatamiseks on kaks võimalust.

1. Vajutage ainekava vaatamise vormil nupule Vaata protokolle (vt joonis), avaneb õppetulemuste mooduli esileht. Kaitsmisprotokollide vaatamiseks määrake Otsi rippmenüüst Kaitsmisprotokollid ning vajutage nupule Otsi. Ekraanile kuvatakse kõik sellele ainele vormistatud kaitsmisprotokollid.

2. Või sisenege ÕISi pealehel lingile Õppetulemused vajutades õppetulemuste moodulisse ja määrake Otsi rippmenüüst Kaitsmisprotokollid (vt joonis).

 • Teisel juhul määrake üksus, mille kaitsmisprotokolle soovite leida (vaikimisi on määratud üksus, mille töötaja te olete).
 • Vajadusel määrake veel üks järgnevatest otsingutingimustest: protokolli numbri osa, ainekoodi osa või aine nimetuse osa.
 • Väljal Kaitsmiskuupäevade vahemik saate määrata kaitsmiskuupäevade vahemiku.
 • Väljal Protokolli olek saate määrata millises olekus protokolle leida soovite.
 • Väljal Mitu kirjet kuvada määrake mitu kirjet kõige rohkem soovite ekraanile kuvada. Vaikimisi kuvab süsteem 50 kirjet.
 • Pärast otsingutingimuste määramist vajutage otsingutingimuste all paiknevale nupule Otsi (vt joonis).

Ekraanile kuvatakse uuesti mooduli esileht koos otsingutingimustele vastavate kaitsmisprotokollide nimekirjaga (vt joonis).

Iga protokolli kohta esitatakse nimekirjas järgmised andmed:

 • protokolli olek: L = loomisel, Sise = sisekasutuses, K = kinnitatud, Tüh. = tühistatud
 • protokolli number - link, millele vajutades kuvatakse ekraanile protokolli vaatamise vorm
 • kood - link, millele vajutades kuvatakse ekraanile aine detailne info
 • nimetus
 • aine maht
 • kaitsmise kuupäev
 • komisjoni esimees

Kuvatud nimekirja järjestuse määramiseks vajutage vastava veeru päises veeru pealkirja lingile. Näiteks kui soovite nimekirja näha protokolli numbrite järjestuses, vajutage lingile Protokolli number. Üks vajutus veeru pealkirjal järjestab read kasvavas järjestuses, teine vajutus kahanevas järjestuses.

Kaitsmisprotokollide grupi üldandmete ja gruppi kuuluvate individuaalprotokollide vaatamiseks vajutage protokollide nimekirjas sobiva aine andmete real protokollinumbri lingile. Ekraanil avaneb kaitsmisprotokollide grupi vaatamise vorm.

Iga individuaalprotokolli kohta esitatakse nimekirjas järjekorranumber, protokolli number (kui protokolli ei ole veel väljastatud, siis on numbri asemele kiri Puudub), õppija matriklinumber, nimi, õppekoha info, tulemus, töö teema originaalkeeles (ladina tähtedega) ja juhendaja nimi ning retsensentide (oponentide) nimed.

Lisaks on kaitsmisprotokollide grupi vaatamise vormil nupud teemade ning tulemuste lisamiseks (juhul kui protokoll on veel olekus Sisekasutuses).