Tulemuste sisestamiseks peab kaitsmisprotokoll olema Sisekasutuses olekus .

Protokolli oleku muutmiseks vajutage kaitsmisprotokolli grupi vaatamise vormil nupule Sisekasutusse (vt joonis).

Süsteem lisab protokollide grupile ja kõigile sellesse gruppi kuuluvatele individuaalprotokollidele numbrid. Kaitsmisprotokolli grupi numbrid koosnevad järgmistest osadest:

  • üksuse kahetäheline tähis
  • õppeaasta number
  • sidekriips
  • täht K
  • grupi järjekorranumber

Gruppi kuuluvate individuaalprotokollide numbrid koosnevad samadest eelpool loetletud osadest, lisaks on numbri lõpus sidekriips ja kaitsmisprotokolli järjekorranumber. Näiteks on kaitsmisprotokollide grupi numbriks MT2005/2006-K3 ja gruppi kuuluvate protokollide numbrid on MT2005/2006-K3-2 ja MT2005/2006-K3-1.

Kaitsmisprotokollide gruppi ega individuaalprotokolli ei saa te olekust Sisekasutuses enam tagasi viia olekusse Loomisel ega kustutada, aga saate tühistada.


SEOTUD TEEMAD

Eksami- ja kaitsmisprotokolli olekud