Kaitsmisprotokollide kustutamine on võimalik ainult juhul, kui need on olekus Loomisel.

  • Kaitsmisprotokolli grupi kustutamiseks vajutage kaitsmisprotokolli grupi vaatamise vormil nupule Kustuta (vt joonis). Kustutatakse grupp ja kõik selle individuaalprotokollid, ekraanile kuvatakse õppetulemuste mooduli esileht.

  • Individuaalprotokolli kustutamiseks tuleb minna esmalt selle vaatamise vormile. Selleks vajutage kaitsmisprotokolli grupi vaatamise vormil veerus Protokolli nr protokolli lingile (loomisel olekus protokoll number on puudub), avaneb individuaalprotokoll. Selle kustutamiseks vajutage protokolli alaservas nupule Kustuta (vt joonis).


SEOTUD TEEMAD

Eksami- ja kaitsmisprotokolli olekud