Kaitsmisprotokollide grupp tuleb kinnitada pärast tulemuste sisestamist. Õigused protokollide kinnitamiseks on üldjuhul struktuuriüksustes õppekorraldusega tegelevatel töötajatel.

 • Kaitsmisprotokolli kinnitamiseks vajutage kaitsmisprotokolli grupi vaatamise vormi alaservas olevale nupule Kinnita (vt joonis).
 • Süsteem kontrollib protokolli sulgemisel, et kõik protokolli sisestusväljad oleksid täidetud. Kaitsmisprotokollide gruppi ei saa kinnitada, kui selles sisalduvasse individuaalprotokolli on sisestamata:

  • lõputöö teema eesti keeles
  • lõputöö teema inglise keeles
  • juhendaja
  • retsensent/oponent
  • antav kraad


SEOTUD TEEMAD

Eksami- ja kaitsmisprotokolli olekud