Ilma sisekasutusse viimata saate kinnitatud protokollis parandada üksikuid hindeid.

  • Hinde paranduse sisestamiseks vajutage individuaalprotokolli vormil nupule Muuda (vt joonis).

  • Ekraanil avaneb individuaalprotokolli muutmise vorm (vt joonis). Määrake uus tulemus ja lisage sisestusväljale Hinde muutmise selgitus (vt joonis) paranduse põhjus. 

  • Muudatuse kinnitamiseks vajutage nupule Salvesta