Lisaks õppijate registrile on olemas ÕISi isikuregister, mis sisaldab nii kõikide õppijate kui ka kõikide teiste ülikooliga seotud isikute andmeid.

Isikuregistris olevate andmetega on seotud järgmised teemad.