Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Lisaks õppijate registrile on olemas ÕISi isikuregister, mis sisaldab nii kõikide õppijate kui ka kõikide teiste ülikooliga seotud isikute andmeid.

Isikuregistris olevate andmetega on seotud järgmised teemad.