Alates novembrist 2021 on õppejõul võimalik õppetulemusi sisesada ka ÕIS2 keskkonnas. Kui õppeaine versiooni õppetulemuste sisestamist on alustatud ÕIS2 keskkonnas, on õppetulemusi võimalik sisestada, muuta, tühistada ja kinnitada ainult ÕIS2 keskkonnas.

 • Õppetulemusi saavad sisestada, muuta ja tühistada õppeaine versiooni õppejõud.
 • Protokolli saab kinnitada vastutav õppejõud.

Eriõigustega kasutajal, kellel on ÕIS1 keskkonnas õppetulemuste haldamise eriõigused (nt õppekorralduse spetsialist), on võimalik ÕIS1 keskkonnas protokolli vaadata, kuid puudub võimalus õppetulemusi muuta, lisada, tühistada, kinntada ning protokolli väljatrükki koostada.

Uue eksamiprotokolli lisamise lehe ja protokolli vaatamise lehe päisesse ning õppeaine versiooni vaatamise lehele nupu Tekita protokoll asemele kuvatakse teade Hinnete sisestamist on alustatud ÕIS2-s. Aine õppejõud saab jätkata ÕIS2-s.

Eksamiprotokollide vaatamiseks on kaks võimalust.

1. Vajutage ainekava vaatamise vormil nupule Vaata protokolle (vt joonis), avaneb õppetulemuste mooduli esileht, millel kuvatakse kõik sellele ainekavale vormistatud eksamiprotokollid.

2. Või sisenege ÕISi pealehel lingile Õppetulemused vajutades õppetulemuste moodulisse ning määrake seal protokollide otsingutingimused.

 • Jätke Otsi rippmenüüsse Eksamiprotokollid (vt joonis).
 • Määrake üksus, mille eksamiprotokolle soovite leida (vaikimisi on määratud üksus, mille töötaja te olete) ning täiendavad otsingutingimused (nt protokolli numbri, ainekoodi või aine nimetuse osa).

 • Protokollide väljastamise vahemik sisestusväljadele saate sisestada protokollide väljastamise vahemiku.
 • Kui soovite leida ainult mingi kindla semestri eksamiprotokolle, siis määrake välja Otsi ainult ainekavadele ... tehtud protokolle rippmenüüdest õppeaasta, semester (vaikimisi on määratud praegu kehtiv õppeaasta ja semester) ning täitke märkeruut tehtud protokolle (vt joonis).

 • Väljal Ainekava nupule Otsi vajutamise järel avaneb ainekava valiku vorm, mille kaudu saate otsida mingi kindla ainekava, mille protokolle soovite leida. Leitud ainekava valimiseks eksamiprotokollide vaatamise vormile vajutage selle ainekava lingile.
 • Määrake Protokolli olek (vt joonis) rippmenüüst millises olekus protokolle otsida.

 • Määrake Mitu kirjet kuvada rippmenüüst mitu protokolli kõige rohkem ekraanile kuvada. Vaikimisi kuvab süsteem 50 protokolli.
 • Pärast otsingutingimuste määramist vajutage otsingutingimuste all paiknevale nupule Otsi. Ekraanile kuvatakse uuesti mooduli esileht koos tingimustele vastavate protokollide nimekirjaga (vt joonis).

Iga protokolli kohta esitatakse nimekirjas järgmised andmed:

 • protokolli olek: L = loomisel, Sise = sisekasutuses, K = kinnitatud. Tüh. = tühistatud
 • protokolli number - link, millele vajutades kuvatakse ekraanile protokolli vaatamise vorm
 • kood - link, millele vajutades kuvatakse ekraanile aine info
 • nimetus
 • aine maht
 • väljastamise kuupäev
 • tagastamise kuupäev
 • õppejõu

Protokollid on vaikimisi järjestatud väljaandmise kuupäeva järgi. Kuvatud nimekirja järjestuse muutmiseks vajutage vastava veeru päises veeru pealkirja lingile. Näiteks, kui soovite nimekirjas näha protokolle numbrite järjestuses, vajutage lingile Protokolli number. Üks vajutus veeru pealkirjal järjestab read kasvavas järjestuses, teine vajutus kahanevas järjestuses.

Protokolli avamiseks vajutage selle numbri lingile (loomisel olekus protokolli puhule lingile puudub).