Alates novembrist 2021 on õppejõul võimalik õppetulemusi sisesada ka ÕIS2 keskkonnas. Kui õppeaine versiooni õppetulemuste sisestamist on alustatud ÕIS2 keskkonnas, on õppetulemusi võimalik sisestada, muuta, tühistada ja kinnitada ainult ÕIS2 keskkonnas.

  • Õppetulemusi saavad sisestada, muuta ja tühistada õppeaine versiooni õppejõud.
  • Protokolli saab kinnitada vastutav õppejõud.

Eriõigustega kasutajal, kellel on ÕIS1 keskkonnas õppetulemuste haldamise eriõigused (nt õppekorralduse spetsialist), on võimalik ÕIS1 keskkonnas protokolli vaadata, kuid puudub võimalus õppetulemusi muuta, lisada, tühistada, kinntada ning protokolli väljatrükki koostada.

Uue eksamiprotokolli lisamise lehe ja protokolli vaatamise lehe päisesse ning õppeaine versiooni vaatamise lehele nupu Tekita protokoll asemele kuvatakse teade Hinnete sisestamist on alustatud ÕIS2-s. Aine õppejõud saab jätkata ÕIS2-s.

Eksamiprotokolli tulemuste sisestamiseks tuleb protokoll viia sisekasutusse, selleks vajutage protokolli alaservas nupule Sisekasutusse (vt joonis).

Protokolli viimisel sisekasutusse genereeritakse protokollile number. Number kuvatakse protokolli vaatamise vormi pealkirjas. Näiteks võib süsteemis eksamiprotokolli numbriks olla OI2009/2010-00048. Eksamiprotokolli number koosneb järgmistest osadest:

  • üksuse kahetäheline tähis, näiteks OI, MT vm
  • õppeaasta number, näiteks 2009/2010
  • sidekriips
  • järjekorranumber

Eksamiprotokolli ei saa te olekust Sisekasutuses enam tagasi viia olekusse Loomisel ega kustutada. Sisekasutuses protokolli saate vajadusel tühistada.


SEOTUD TEEMAD

Protokollide olekud