• Kõik eksamiprotokollid tuleb kinnitada pärast tulemuste sisestamist.
  • Õppejõu õigustega isikul ÕIS1 keskkonnas protokolli kinnitamiseks õigusi ei ole. Õigused protokollide kinnitamiseks on üldjuhul struktuuriüksuses õppekorraldusega tegelevatel töötajatel.
  • ÕIS2 keskkonnas lisatud protokolli kinnitab õppeaine versiooni vastusav õppejõud.

Protokolli kinnitamisel kontrollib süsteem üle, et selle kõik sisestusväljad oleksid täidetud. Täitmata väljade kohta kuvatakse hoiatus (näiteks: Protokollis on hindeta kirjeid!, Protokollis on hinde kuupäevata kirjeid!) ning protokolli ei kinnitata.

Protokolli kinnitamiseks vajutage protokolli vaatamise vormil olevale nupule Kinnita (vt joonis). Kui tagastamise kuupäeva ei ole sisestatud, märgitakse automaatselt protokolli tagastamise kuupäevaks protokolli kinnitamise kuupäeva.