Väljundiga Diplomite register on võimalik saada diplomite registri jaoks vajalikud allkirjade kogumise lehed (lõpetaja kinnitab allkirjaga, et on vastava numbriga lõpudokumendid kätte saanud). Väljundit kasutavad õppeosakonna töötajad.

 • Väljundi koostamiseks vajutage ÕISi pealehel lingile Üliõpilasolekud ja avanenud mooduli esilehel nupule Väljundid.
 • Täitke avanenud vormi vasakus servas raadionupp Diplomite register ees ja määrake väljundi koostamistingimused.
 • Väljale Eksmatrikuleerimiste vahemik sisestage kuupäevavahemik.
 • Rippmenüüst Struktuuriüksus määrake lõpetajate valdkond.
 • Rippmenüüst Õppeaste määrake lõpetajate õppeaste.
 • Rippmenüüst Haridustase määrake lõpetajate haridustase.
 • Rippmenüüst Õppevorm määrake lõpetajate õppevorm (päevaõpe või sessioonõpe).
 • Rippmenüüst Õppekava määrake lõpetajate õppekava.
 • Väljale Rea numbri algus sisestage millise järjekorranumbriga algab allakirjalehel loetuelu.
 • Õigusteaduskonna väljundi koostamisel rippmenüüs Õppetöö asukoht saab valida kas Õppetöö Tartus või Õppetöö Tallinnas
 • Rippmenüüst Sorteeri määrake andmete järjestamise alus, võimalikud valikud: Määramata (vaikimisi, järjestab õppekava koodi ja perekonnanime järgi), Diplomi number, Isiku nimi, Diplomi kuupäev ja Cum laude).

 • Väljundi tekitamiseks määrake vormi vasakul ülaservas väljundi formaat (HTML, PDF, RTF) ning vajutage nupule Väljund. Andmed on võimalik avada ka Exceli failina, selleks vajutage väljundi koostamistingimuste all olevale nupule Excelisse. Failis olevaid andmeid saate vajadusel töödelda.
 • Struktuuriüksuse valikul näidatakse vaikimisi ka üksuse suletud eellase infot. Nt kui otsida SH täiendusõppe tunnistusi vahemikus 01.01.2009 - 05.05.2009, siis kuvatakse väljundisse HT ja SO väljastatud tunnistused.
 • Väljundisse näidatakse isikud, kelle puhul on dokumendi olek üks järgnevatest: esildis väljastatud, korraldus loomisel, korraldus väljastatud, korraldus registreeritud.