Atesteerimisi sisestavad ÕISi vastavate eriõigustega töötajad.

 • Avaneb atesteerimise lisamise vorm (vt joonis). Sisestage atesteerimise kuupäev ja otsige väljal Komisjoni esimees nupule Otsi vajutades isikuregistrist komisjoni esimehe nimi. Nuppu Lisa üliõpilasi kasutades saate lisada vormile teisigi üliõpilasi.

 • Otsuse märkimiseks on rippmenüüs neli valikut: atesteeritud positiivselt (vaikimisi valik), atesteeritud negatiivselt ja atesteerimata, esimese semestri järel positiivselt atesteeritud (üliõpilastel ja välisüliõpilastel).

Esimese semestri järel saadud positiivne atesteerimine tuleb sisse kanda otsusega Esimese semestri järel positiivselt atesteeritud.


Atesteerimise otsuse sisestamisel tuelb sisestada ka atesteerimise otsuse põhjus. Võimalikud atesteerimise põhjused on eristatud doktoriõppesse sisseastumise ja õppuri liigi järgi.


Üliõpilase või välisüliõpilase otsuse põhjused on järgmised:

alates 2022/2023 sisseastunute korral valige

  • otsuse Atesteeritud positiivselt korral on põhjused
   • On võimalik eeldada, et doktorant lõpetab õigeaegselt
   • Esineb õigeaegset lõpetamist takistavaid asjaolusid, vajalik on plaani edaspidine kohandamine või täiendamine
  • otsuse Atesteeritud negatiivselt korral on põhjused
   • Õigeaegne lõpetamine ei ole võimalik
   • Täiendav tähtaeg töötulemuste parandamiseks ei andnud tulemust, õigeaegne lõpetamine ei ole võimalik
  • otsuse Määrata kordusatesteerimine korral on vaikimis määratud põhjus
   • Vajalik on kuni kolmekuuline täiendav tähtaeg töötulemuste parandamiseks
  • otsuse Atesteerimata korral on põhjused
   • Dokumendid tähtajaks esitamata
   • Puudus atesteerimiskoosolekult komisjoni loata


enne 2022/2023 sisseastunute korral valige:

  • otsuse Atesteeritud positiivselt korral on põhjused
   • On täitnud vähemalt osakoormusega õppe nõuded  
   • On esitanud doktoritöö kaitsmiseks
  • otsuse Atesteeritud negatiivselt korral on põhjused
   • Ei ole täitnud osakoormusega õppe nõudeid  
   • Individuaalplaani täitmine atesteeritaval aastal alla 50%
  • otsuse Atesteerimata korral on põhjused
   • Dokumendid tähtajaks esitamata
   • Puudus atesteerimiskoosolekult komisjoni loata
  • otsuse Esimese semestri järel positiivselt atesteeritud korral on vaikimisi määratud põhjus
   • On täitnud vähemalt 50% esimese semestri individuaalplaanist
  • otsuse Määrata kordusatesteerimine korral on vaikimis määratud põhjus
   • Vajalik on kuni kolmekuuline täiendav tähtaeg töötulemuste parandamiseks


Eksterni atesteerimise otsuse põhjused on järgmised:

 • otsuse Atesteeritud positiivselt korral on põhjused
  • On esitanud doktoritöö kaitsmiseks
  • Individuaalplaani täitmine vähemalt 50% ulatuses
 • otsuse Atesteeritud negatiivselt korral on põhjus
  • Individuaalplaani täitmine alla 50%
 • otsuse Atesteerimata korral on põhjused
  • Dokumendid tähtajaks esitamata 
  • Puudus atesteerimiskoosolekult komisjoni loata
 • otsuse Määrata kordusatesteerimine korral on vaikimis määratud põhjus
  • Vajalik on kuni kolmekuuline täiendav tähtaeg töötulemuste parandamiseksMäärake õppeaasta, otsus ja selle põhjus.

ÕISi on lisatud piirang, mis ei luba sisestada samaks õppeaastaks üle kahe atesteerimise otsuse. Kuvatakse veateade: Tuuli Tudeng: on juba selleks aastaks 2 atesteerimist

Pärast esimest õppeaastat tuleb iga õppeaasta kohta sisestada vaid üks atesteerimise otsus. Eksliku sisestuse vältimiseks on õppeaasta rippmenüüs vaikimisi õppeaasta määramata ja õppeaasta valimisel kuvatakse lehele info, millised atesteerimised on õppijale selle õppeaasta kohta juba sisestatud.


Andmete salvestamiseks vajutage nupule Salvesta (vt joonis).