Asutusi lisavad õppeosakonna töötajad.

 • Asustuse registrisse lisatakse tasemeõppe õppeasutusi (keskkoolid, kõrgkoolid jms) ning haiglaid (milles arstiteaduskonna üliõpilased käivad õppimas).
 • Enne uue asutuse lisamist tuleb asutust otsida ehk kontrollida, ega asutust pole juba asutuste registrisse sisestatud.

Asutuse lisamise alustamine

 • Kui asutust registris ei ole, siis saab selle lisada vajutades asutuste registri otsinguvormil nupule Lisa asutus (vt joonis).

 • Avaneb uue asutuse lisamise vorm (vt joonis).

Kohustuslik on määrata asutuse liik, sisestada asutuse nimi originaalkeeles ning riik, milles asutus paikneb.

Kui olete enne otsinud sama asutust ja ei leidnud seda, siis vajutades nupule Lisa asutus, jääb otsingusõna (nt. barcelona, vt joonis) uue astutuse lisamise vormile lahtrisse Nimi originaalkeeles

 

Asutuse liigi määramine

 • Asutuse liik määrake rippmenüüst Liik (vt joonis).

 • Võimalikud valikud on:
  • keskkool
  • munitsipaalasutus (nt haiglad)
  • riigieelarveline asutus (nt ülikooli haiglad)
  • kõrgkool
  • algkool
  • kutseõppeasutus
  • põhikool

Asutuse tüübi määramine

Asutuse tüübi saab vajadusel määrata kõrgkoolide puhul. Vajalik on see määrata TÜ partnerülikoolide korral (kellega on ühisõppekavad või ühiselt läbiviidava õppega õppekavad), kuna akadeemilisel õiendil on vaja näidata partnerkõrgkooli tüüp (avalik-õiguslik ülikool või eraõiguslik ülikool jne).

 • Asutuse tüüp määrake rippmenüüst Tüüp (vt joonis).

 • Võimalikud valikud on:
  • avalik-õiguslik ülikool
  • eraõiguslik ülikool
  • riigi rakenduskõrgkool
  • eraõiguslik rakenduskõrgkool

Nimi originaalkeeles

 • Väljale Nimi originaalkeeles  (vt joonis) on kohustuslik sisestada asutuse originaalkeelne nimetus. Kui õppeasutus on riigist, kus ei kasutata ladina tähestikku (kirillitsa puhul vajalik transkribeerimine), vaid hieroglüüfe vms (Hiina, India), siis on õppeasutuse originaalkeelseks nimetuseks ingliskeelne nimetus. Kirillitsa transkribeerimiseks kasutage Vabariigi Valitsuse määruse tähetabelit nr 1.

 • Kui sisestatud originaalkeelne nimetus on juba mingi asutuse eesti-, inglis- või originaalkeelseks nimetuseks, kuvatakse hoiatus. Kui samanimelisi asutusi on juba sisestatud rohkem kui üks, kuvatakse samuti hoiatus.

 • Samanimelise asutuse hoiatus kuvatakse, kui leitakse täpselt sama nimetuse kuju. Nt kui ÕISi on sisestatud asutuse nimetus diakriitiliste märkidega, kuid uut asutust sisestades neid ei kasuta (või vastupidi), siis hoiatust ei kuvata.

Nimi inglise keeles

 • Kui on teada asutuse ingliskeelne nimi, sisestaga see väljale Nimi inglise keeles (vt joonis). Kui nime ingliskeelne kuju pärineb ametlikust allikast, näiteks asutuse kodulehe ingliskeelselt versioonilt, siis täitke ka märkeruut Ametlik tõlge.

 • Kui sisestatud ingliskeelne nimetus on juba mingi asutuse eesti-, inglis- või originaalkeelseks nimetuseks, kuvatakse hoiatus. Kui samanimelisi asutusi on juba sisestatud rohkem kui üks, kuvatakse samuti hoiatus.

 • Samanimelise asutuse hoiatus kuvatakse, kui leitakse täpselt sama nimetuse kuju. Nt kui ÕISi on sisestatud asutuse nimetus diakriitiliste märkidega, kuid uut asutust sisestades neid ei kasuta (või vastupidi), siis hoiatust ei kuvata.

Nimi eesti keeles

 • Kui oskate tõlkida asutuse nime eesti keelde, siis palun tehke ka seda (vt joonis). Kui ei, siis jätke sisestusväli tühjaks. Ärge sisestage nt "-" või muid sümboleid, sest igasugune sümbol loetakse asutuse nimetuseks.

 • Kui sisestatud eestikeelne nimetus on juba mingi asutuse eesti-, inglis- või originaalkeelseks nimetuseks, kuvatakse hoiatus. Kui samanimelisi asutusi on juba sisestatud rohkem kui üks, kuvatakse samuti hoiatus.

 • Samanimelise asutuse hoiatus kuvatakse, kui leitakse täpselt sama nimetuse kuju. Nt kui ÕISi on sisestatud asutuse nimetus diakriitiliste märkidega, kuid uut asutust sisestades neid ei kasuta (või vastupidi), siis hoiatust ei kuvata.

Asutuse veebileht

Veebilehe olemasolul sisestage see kindlasti.

 • Asutuse veebileht sisestage väljale Asutuse veebileht (vt joonis).

Asutuse koduleht peab algama kas http:// või https://

Erasmuse kood

Asutuse aadress

Asustuse täpse aadressi leiate asutuse veebilehelt.

 • Asustuse aadress sisestage real Aadress (vt joonis). Kohustuslik on määrata rippmenüüst asutuse asukoha riik.

Riigi otsingut hõlbustab, kui sisestate esmalt riigi algustähe. Näiteks, kui soovite valida Soome, siis sisestage S-täht. Sellisel juhul liigutakse rippmenüüs automaatselt esimese S-tähega algava riigini ja Soomeni jõudmine rippmenüü võtab vähem aega, kui seda tervet rippmenüüd kerides otsida.

Asutuse andmete salvestamine

 • Kui asutuse andmed on sisestatud, siis vajutage nupule Salvesta (vt joonis).

 • Avaneb asutuse andmete vaatamise vorm (vt joonis).