Ainekava sisekasutusse viimine on järgmine etapp pärast uue ainekava lisamist. Ainekava viimisel sisekasutusse muutub ainekava nähtavaks valdkonna tasandi kasutajatele. Üliõpilased veel ainekava ei näe. Loomisel aine sisekasutusse viimiseks avage ainekava vaatamise vorm ning vajutage sellel nupule Sisekasutusse (vt joonis).

Järgmisena tuleb ainekava kinnitada.


SEOTUD TEEMAD

Aine üldandmete ja ainekava olekud