Kui alustate tunni lisamist tunniplaani mooduli esilehelt nupu Lisa tund abil, peate õppetunni, eksami või arvestuse, korduseksami, kontrolltöö ja konsultatsiooni lisamise või muutmise vormile otsima selle aine ja ainekava andmed, millele te tundi lisada soovite. Nende otsimiseks vajutage tunni lisamise vormil real Aine ja ainekava nupule Otsi (vt joonis).

Kui alustate tunni loomist ainekava tundide vaatamise vormilt on ainekava info tunni lisamise vormil juba vaikimisi täidetud. Tunni kopeerimisel säilib tunni lisamise vormil ainekava info.

Kuvatakse ekraanile ainekavade valikuvorm. Täitke ainekava valiku vormil otsingutingimused.

Aineid ja nende ainekavu saate otsida näiteks:

  • määratud üksusele kuuluvate ainete hulgast
  • aine koodi või nimetuse osa järgi
  • õppejõu järgi

Selleks, et otsingu tulemusel näidatakse ainult neid ained, millel on määratud õppeaastaks ja semestriks kinnitatud ainekava, tehke valik rippmenüüdest õppeaasta, semester ning õppevorm. Õppevormi rippmenüüs on valikud: päevaõpe, sessioonõpe, täiendusõpe ning leidub vähemalt üks ainekava. Viimase valiku abil saate otsida kinnitatud ainekavasid kõigi kolme õppevormiga ainekavade hulgast.

Ainekava info valimiseks tunni lisamise vormile vajutage ainekava lingile.